چرا محصولات محلی استفاده نمی‌کنیم؟

فرهنگ ایرانی و به تبع آن سبک زندگی سنتی ایرانی بسیار غنی است ولی در سال‌های اخیر شاهد فاصله گرفتن مردم از الگوهای سبک زندگی سالم و حرکت به سمت الگوهای مضر بوده‌ایم. در این مقاله قصد داریم تا برخی از دلایل این موضوع را بررسی کنیم.

ادامه مطلب