روش تشخیص عسل طبیعی از تقلبی بدون آزمایش

تشخیص عسل طبیعی نیازمند انجام آزمایش می باشد ولی می توانید با ۷ روش به سادگی عسل طبیعی را شناسایی کنید. در مورد طبیعی یا مصنوعی بودن عسل و نحوه شناخت آن، بحث های متفاوتی وجود دارد، اما ما در این مقاله به معتبر ترین نظریه ها که اکثر کارشناسان آنها را قبول دارن می‌پردازیم.

ادامه مطلب