روغن حیوانی یا روغن کرمانشاهی

روغن حیوانی | همه چیز در مورد روغن حیوانی

روغن حیوانی که در مناطق مختلف ایران با نام‌های دیگری از جمله روغن کرمانشاهی، ساری یاغ، روغن زرد، روغن زرد حیوانی، رون دون و … شناخته می‌شود یکی از بهترین و سالم ترین انواع روغن‌های خوراکی است که می‌توان از آن برای طبخ انواع غذا و حتی سرخ کردن و کباب کردن استفاده کرد.

ادامه مطلب